• ...

ΨυχοθεραπείαΗ ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος για τη θεραπεία ψυχολογικών θεμάτων. Είναι όμως κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Η ψυχοθεραπεία στοχεύει στην αυτογνωσία, η οποία δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.


Αυτογνωσία σημαίνει να γνωρίζω καλά τον εαυτό μου. Σημαίνει να μπορώ να ερμηνεύσω τη συμπεριφορά μου, να είμαι σε επαφή με τα συναισθήματά μου, να αναγνωρίζω τα δυνατά μου σημεία, αλλά κι αυτά που δυσκολεύουν εμένα ή τους άλλους. Μέσα από τη θεραπεία μπορεί κάποιος να κατανοήσει τον εαυτό του, να εμπιστευτεί τις δυνατότητές του και να επεξεργαστεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε διάφορα επίπεδα.


Σε ποιους απευθύνεται

Δεδομένου λοιπόν ότι η ψυχοθεραπεία στοχεύει στην αυτογνωσία, μπορούμε να πούμε ότι απευθύνεται σε όλους. Αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που κάποια άτομα προσέρχονται στη θεραπεία, κατόπιν παρότρυνσης ή πίεσης από κάποιο στενό τους πρόσωπο (συχνά ο σύντροφος γίνεται ο σημαντικότερος μοχλός πίεσης), συνήθως οι άνθρωποι ξεκινούν έχοντας κάποιο “θεραπευτικό αίτημα” (Θεραπευτικό αίτημα μπορεί να είναι ένα πρόβλημα ή ένας προσωπικός στόχος).


Οι στόχοι στην ψυχοθεραπεία

Το θεραπευτικό αίτημα χρειάζεται να είναι ένας στόχος, ο οποίος δεν εξαρτάται από άλλους. Δεν μπορώ για παράδειγμα να ζητήσω στη δική μου θεραπεία να αλλάξει κάποιος άλλος, π.χ. ο σύντροφος, ο γονιός, ο φίλος, ο προϊστάμενος κ.λπ. Στόχος είναι να αντιμετωπίζουμε εμείς διαφορετικά τις καταστάσεις.


Συχνά όταν αλλάζουμε εμείς επιφέρουμε αλλαγές και στο περιβάλλον μας και στους άλλους, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της δικής μας μετακίνησης. Έτσι λοιπόν τα αιτήματα κατά την ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι πολλά και ποικίλα.


Μπορεί να αφορούν στον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους, όπως η διαχείριση μιας δύσκολης σχέσης (οικογενειακής, συντροφικής, επαγγελματικής) ή ενός χωρισμού, η έλλειψη διεκδικητικότητας, κ.λπ.


Πολλές φορές όμως το θεραπευτικό αίτημα σχετίζεται με την αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, αναποφασιστικότητα, κυκλοθυμία, καταθλιπτική διάθεση, κακή εικόνα εαυτού, ψυχοσωματικά συμπτώματα (σωματικά συμπτώματα που δεν έχουν οργανική αιτία), φοβίες, κ.λπ.


Σε άλλες περιπτώσεις μακροπρόθεσμος στόχος μπορεί να είναι ο διαχωρισμός από τους γονείς. Το να κρατήσει δηλαδή κάποιος ως κληρονομιά από τους γονείς του τα στοιχεία που αισθάνεται ότι είναι χρήσιμα για τη δική του ζωή και να αποβάλλει αυτά που αποδεικνύονται μη λειτουργικά και δυσχεραίνουν τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους.


Άλλοι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι συνήθως η δημιουργία ενός αισθήματος εσωτερικής ασφάλειας, έτσι ώστε το άτομο να μη βιώνει φόβο, εκεί που δεν υπάρχει υπαρκτή απειλή ή η αίσθηση αξίας για τον εαυτό μας.


Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας

Η ψυχοθεραπεία είναι μια σύνθετη διαδικασία που κινείται σε επίπεδο τόσο νοητικό, όσο και συναισθηματικό. Το άτομο δηλαδή, με τη βοήθεια του επαγγελματία, καταλήγει σε συνειδητοποιήσεις για τον εαυτό του και για τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται, τις οποίες αντιλαμβάνεται νοητικά και βιώνει συναισθηματικά.


Η σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου γίνεται μια «πρόβα» για την έξω ζωή. Το άτομο μπορεί να δοκιμάσει νέες συμπεριφορές ή έκφραση συναισθημάτων, στο ασφαλές πλαίσιο της θεραπείας, κι έπειτα να τα εφαρμόσει στο περιβάλλον του.


Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι η ψυχοθεραπεία δεν περιλαμβάνει λήψη φαρμάκων.Όταν το άτομο υποφέρει από κάποια συμπτώματα, όπως συχνές κι έντονες κρίσεις πανικού, βαριάς μορφής κατάθλιψη ή άλλες σοβαρές διαταραχές της διάθεσης είτε άλλα συμπτώματα που δυσχεραίνουν σημαντικά την επαφή του με το περιβάλλον, ο θεραπευόμενος μπορεί (κάποιες φορές είναι μάλιστα και αναγκαίο), παράλληλα με την ψυχοθεραπεία, να λάβει και φαρμακευτική αγωγή, η οποία όμως χορηγείται από τονψυχίατρο.


Τα οφέλη της ψυχοθεραπείας

Τα οφέλη της ψυχοθεραπείας είναι πολλά και σε πολλαπλά επίπεδα. Μπορεί να βελτιώσει:

τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους, έτσι ώστε να εμπλεκόμαστε στις σχέσεις με πιο υγιή και λειτουργικό τρόπο,επαγγελματικά μας θέματα – καθώς η επαγγελματική μας ταυτότητα, η συμπεριφορά μας και τα συναισθήματα που έχουμε για την εργασία μας δεν είναι αποκομμένα από αυτό που συνολικά είμαστε,την αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας, κ.λπ.


Συνοψίζοντας, η ψυχοθεραπεία μπορεί να επιφέρει ανακούφιση, αρχικά σε ένα πρώτο επίπεδο, που σχετίζεται με αλλαγές στη συμπεριφορά και τους ρόλους μας. Όσο η διαδικασία προχωράει, τόσο το άτομο επεξεργάζεται βαθύτερα θέματα, όπως είναι η αίσθηση αξίας για τον εαυτό, η ανάπτυξη αισθήματος εσωτερικής ασφάλειας, το βαθύτερο νόημα της δικιάς του ζωής και άλλες βαθύτερες υπαρξιακές ανησυχίες και δυσκολίες.
117 views0 comments