• ...

Συνεδρίες μέσω SkypeH Online Συμβουλευτική μέσω Skype αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και:


►Ζουν σε μικρές κοινωνίες, όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης είναι είτε περιορισμένη, είτε υπάρχει ο φόβος της κριτικής και αμφισβήτηση της επάρκειας στην εμπιστευτικότητα.


►Για κάποιο λόγο – όπως οι κινητικές δυσκολίες ή η φροντίδα μικρών παιδιών ή ηλικιωμένων ατόμων – δεν τους επιτρέπεται να μετακινηθούν από το σπίτι τους ή έστω να απουσιάζουν συχνά και για αρκετό χρονικό διάστημα.


►Θέλουν να επιλέγουν οι ίδιοι την ημέρα και την ώρα επικοινωνίας με το σύμβουλό τους. Το σημαντικότερο είναι ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υποστηρικτικές υπηρεσίες άμεσα, χωρίς να απαιτείται αναμονή για την πραγματοποίηση ενός ραντεβού όπως στην περίπτωση της παραδοσιακής μορφής των αντίστοιχων υπηρεσιών.


►Βιώνουν αισθήματα συστολής και αμηχανίας στις παραδοσιακές συνεδρίες με το σύμβουλο, γεγονός που καθυστερεί και δυσχεραίνει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.


►Επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.


►Λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας, ακατάστατων ωρών απασχόλησης ή συχνών επαγγελματικών ταξιδιών, δε μπορούν να δεσμευτούν για τη συνέπειά τους στις συναντήσεις των παραδοσιακών συνεδριών.


►Τα θέματα που τους απασχολούν χρήζουν περιστασιακής ανάλυσης, χωρίς να αποκλείεται και η μακροχρόνια βοήθεια.


Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε email στο info@zochios.com

57 views0 comments