• ...

Ποια είναι η κατάλληλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση;


Η κατάλληλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί. Οι πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, σε συνδυασμό με τις ενδεχόμενες ελλιπείς γνώσεις του ενδιαφερομένου σχετικά με την ψυχοθεραπεία, μπορεί να τον οδηγήσουν σε αδιέξοδο.


Με τόσο πολλές επιλογές, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να νιώσει δυσκολία κατά τη διαδικασία επιλογής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης. Αν έχει προηγηθεί κάποια διάγνωση από επαγγελματία ψυχικής υγείας, ενδέχεται εκείνος να προτείνει το μοντέλο που θεωρεί ως το καταλληλότερο.


Τελικά, όμως, η επιλογή είναι δική σας. Λάβετε υπόψη ότι πολλοί θεραπευτές χρησιμοποιούν συνδυασμό τεχνικών από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Είναι επίσης απολύτως φυσιολογικό να δοκιμάσετε μια προσέγγιση, να διαπιστώσετε ότι δεν λειτουργεί για εσάς και να στραφείτε στη συνέχεια σε κάποια άλλη.


Η θεραπεία μπορεί να είναι δύσκολη, ανεξάρτητα από την προσέγγιση που επιλέξατε. Μπορεί να αισθάνεστε άβολα ή νευρικά όταν συζητάτε τις σκέψεις και τα βιώματά σας με κάποιον άγνωστο. Αυτό γίνεται όλο και πιο εύκολο με την πάροδο του χρόνου.


Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα με το πού αποσκοπούν. Με βάση αυτή τη διάκριση οι κατηγορίες είναι:


Καλλιτεχνικές προσεγγίσεις


Ψυχόδραμα: Το ψυχόδραμα αποτελεί μια αναβίωση επί σκηνής της καθημερινής δράσης του ατόμου, που του επιτρέπει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, τις αναστολές του, τις αδυναμίες του και να δράσει στη συνέχεια απελευθερωτικά στο πλαίσιο της ομάδας και της καθημερινής ζωής.


Δραματοθεραπεία: Η δραματοθεραπεία είναι μια καλλιτεχνική θεραπεία που αξιοποιεί τις θεατρικές τεχνικές και την έννοια της μεταφοράς σε θεραπευτικά ή κοινωνικά πλαίσια και λειτουργεί ομαδικά ή και ατομικά.


Μουσικοθεραπεία: Η μουσικοθεραπεία στοχεύει στη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και στη σωστή καλλιέργεια της γλώσσας. Επίσης, βελτιώνονται η ικανότητα ακουστικής διάκρισης και η προσοχή σε ακουστικά ερεθίσματα.


Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις


Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT): Η γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία είναι μια βραχυπρόθεσμη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Λειτουργεί με παρόμοιο με τη συμπεριφοριστική θεραπεία τρόπο, αλλά αντιμετωπίζει επίσης προβληματικές σκέψεις και απόψεις.

Η ιδέα πίσω από τη CBT είναι ότι ορισμένα συναισθήματα ή πεποιθήσεις που έχετε για τον εαυτό σας ή για καταστάσεις στη ζωή σας μπορεί να οδηγήσουν σε άγχος. Αυτή η δυσφορία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία προβλημάτων ψυχικής υγείας και να δυσχεράνει την καθημερινότητα.


Λογικοθυμική Συμπεριφορική Θεραπεία (REBT): Πρόκειται για μια σύντομη μέθοδο ψυχοθεραπείας που στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν μια έντονη, βαθιά αλλαγή, ιδιαίτερα στον συναισθηματικό τους κόσμο.


Υπνοθεραπεία (κλινική ύπνωση): Η ύπνωση είναι ένα είδος καθοδηγούμενης χαλάρωσης. Μέσα από αυτήν επιτυγχάνονται αλλαγές στη συμπεριφορά του ανθρώπου.


Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις


Ψυχανάλυση: Ο στόχος της ψυχανάλυσης είναι να απελευθερώσει καταπιεσμένα συναισθήματα και εμπειρίες, δηλαδή να κάνει το ασυνείδητο συνειδητό. Η κύρια υπόθεση της ψυχανάλυσης είναι η πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ασυνείδητες σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες και αναμνήσεις. Αυτή η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση βοηθά τον θεραπευόμενο να αναλύσει γεγονότα που δεν βρίσκονται στο συνειδητό μέρος της ψυχής του.


Σχεσιακή ψυχανάλυση: Η σχεσιακή ψυχανάλυση θέτει στο επίκεντρο της θεραπείας το κομμάτι των ανθρώπινων διαπροσωπικών σχέσεων, υποστηρίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί οι σχέσεις με τους άλλους τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών.


Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις


Συστημική ψυχοθεραπεία: Στη συστημική ψυχοθεραπεία υπάρχει η πεποίθηση ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τους γύρω μας. Επομένως, τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ελαττώματα του συστήματος ή των συστημάτων όπου ζούμε. Τέτοια συστήματα μπορεί να είναι οι οικογένειές μας, οι κοινότητες, οι κοινωνικές ομάδες και οι ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουμε.


Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία: H υπαρξιακή προσέγγιση θεωρεί τον άνθρωπο μια μοναδική, ξεχωριστή οντότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους άλλους. Έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να εξερευνήσει το νόημα και την αξία της ζωής και να τον μάθει να ζει αυθεντικά, δηλαδή σε συμφωνία με τα προσωπικά του ιδανικά, προτεραιότητες και φιλοδοξίες, χωρίς να υποτάσσεται στις νόρμες και επιταγές της εκάστοτε κοινωνίας.


Εκτός από την κατάλληλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, πολύ σημαντική ‒ ή και σημαντικότερη ‒ είναι η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτή. Όταν ο θεραπευτής κάνει τον θεραπευόμενο να νιώσει άνετα και να ανοίξει τον ψυχικό του κόσμο, δεν έχει σημασία ποιο θεραπευτικό μοντέλο χρησιμοποιεί.

Πηγή:

85 views0 comments