• ...

Εκείνοι που ξέρουν ν’ αγγίζουν την ψυχή σου