• ...

Δικαίωμά σου!


_ Να πεις όχι σε κάτι που σου έχει ζητηθεί


_ Να μη δίνεις δικαιολογία για κάθε τι που κάνεις


_ Να σταματήσεις τους άλλους από το να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από σένα


_ Να ζητήσεις από τους άλλους να ακούσουν την άποψη σου σε μια συζήτηση


_ Να ζητήσεις από τους άλλους να διορθώσουν λάθη που σε επηρέασαν


_ Να αλλάξεις γνώμη


_ Να ζητήσεις από τους άλλους να συμβιβαστούν παρά να πάρουν απλά αυτό που θέλουν.


_ Να επιμένεις για μια επιθυμία σου εάν δεν σου δίνουν σημασία


_ Να είσαι/μείνεις μόνος/η


_ Να διατηρήσεις την αξιοπρέπεια σου σε σχέσεις και να ζητάς σεβασμό


_ Να αξιολογήσεις τη συμπεριφορά σου και να μην ακούς απλά την κριτική των άλλων


_ Να κάνεις λάθη και να αναλαμβάνεις ευθύνη για αυτά


_ Να αποφεύγεις την εκμετάλλευση από άλλους


_ Να διαλέγεις τους/τις φίλους/ες σου χωρίς να ζητάς έγκριση από γονείς και γνωστούς


_ Να αναφέρεις σε άλλους πώς νιώθεις χωρίς να φοβάσαι


_ Να υποστηρίξεις τον εαυτό σου


_ Να κάνεις κριτική εκεί που χρειάζεται


_ Να θυμώνεις όταν σου συμπεριφερθούν άσχημα


_ Να παίρνεις τις αποφάσεις για τη ζωή σου και να τη ζεις όπως εσύ θες (φτάνει να μην καταπατάς τα δικαιώματα άλλων).

702 views0 comments