Μία Συμβουλευτική Συνεδρία με email

Η Διαδικασία:

1) Μας στέλνετε ένα πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα όπου διατυπώνει με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο το αίτημα προς βοήθεια και όσες πληροφορίες κρίνετε ότι θα προσφέρουν στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης.

2) Εντός 24 ωρών ίσως χρειαστεί να στείλουμε μια σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων στις οποίες το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα μας στείλει τις απαντήσεις του.

3) Εντός 24 ωρών από τη λήψη της απάντησής του, στέλνουμε μια ηλεκτρονική επιστολή συμβουλευτικού χαρακτήρα.

4) Το συμβουλευόμενο πρόσωπο μπορεί να αποστείλει τα σχετικά σχόλιά του: τι σκέφτηκε, πώς αισθάνθηκε, τι υπήρξε χρήσιμο, τι προβλημάτισε.

5) Εντός 48 ωρών (συνηθέστερα εντός 24 ωρών) αποστέλλουμε ένα καταληκτικό μήνυμα κλεισίματος.

Τιμή: 40€

email.jpg
email.jpg
Συμβουλευτικές Συνεδρίες με email για μία εβδομάδα

Η Διαδικασία:

Η διαδικασία είναι η ίδια που αναφέρεται πιο πάνω για την ανταλλαγή των emails , με διάρκεια όμως μία εβδομάδα και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των emails που ανταλλάσσονται.

Τιμή: 75€

Συμβουλευτικές Συνεδρίες με email για ένα μήνα

Η Διαδικασία:

Η διαδικασία είναι η ίδια που αναφέρεται πιο πάνω για την ανταλλαγή των emails , με διάρκεια ενός μήνα και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των emails που ανταλλάσσονται.

Τιμή: 180€

email.jpg