ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Είναι μια πραγματικότητα πως στην καθημερινότητα μας αντιμετωπίζουμε πολλαπλές και πολύπλοκες καταστάσεις τόσο σε προσωπικό, όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

 

Με την συμβουλευτική βρίσκουμε σε κάθε κατάσταση νέες οπτικές που μας δίνουν διεξόδους πιο αποτελεσματικές κι αποδοτικές για εμάς τους ίδιους.

 

Η Συμβουλευτική χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων όπως λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων και ανάπτυξη αυτογνωσίας.

 

Ο ρυθμός της ζωής σήμερα και οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται συντελούν στη δημιουργία ποικίλων διαπροσωπικών προβλημάτων σε όλους τους τομείς της ζωής που οδηγεί στην έντονη ανάγκη της επίλυσης τους.

 

Η υπηρεσία της Συμβουλευτικής απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες κάθε είδους συναισθηματικής φύσης και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική για την αντιμετώπιση τους.

Hope