ΤΗΛΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ο όρος τηλεψυχολογία χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τη διαδικασία ψυχολογικής εκτίμησης και θεραπείας εξ αποστάσεως. Η ιδέα των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών εξ αποστάσεως κάθε άλλο παρά καινούρια είναι. Ο ίδιος ο πατέρας της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, αλληλογραφούσε συχνά με τους ασθενείς του, θεωρώντας τη μέθοδο αυτή ως υποβοηθητική της όλης ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Η “τηλε-ψυχολογία” είναι κλάδος της Ψυχολογίας που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω σύγχρονων ψηφιακών μέσων τηλεπικοινωνίας (Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία).
 

Η τηλε-ψυχολογία μπορεί να γίνει είτε την ίδια ώρα μέσω της χρήσης βίντεο ή τηλεφωνήματος, είτε μέσω email ή γραπτών μηνυμάτων.
 

Η τηλε-ψυχολογία παρέχει άμεση πρόσβαση σε άτομα που:
 

  • Ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν κέντρα ψυχικής υγείας ή ανάλογη πρόσβαση σε θεραπευτή.

  • Έχουν σωματικά, ψυχικά και/ή κινητικά προβλήματα ή άλλες δυσκολίες.

  • Δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο φυσικό χώρο του θεραπευτή (όπως άτομα με αγοραφοβία, ή διαταραχή μετατραυματικού στρες ή άλλες ψυχικές διαταραχές).

  • Άτομα που λόγω των γρήγορων ρυθμών ζωής δεν έχουν τον χρόνο να μετακινηθούν στο φυσικό χώρο του θεραπευτή.

  • Για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορούν να μετακινηθούν

 

Η τηλε-ψυχολογία δεν είναι κατάλληλη για όλους. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (2014) η τηλε-ψυχολογία δεν ενδείκνυται στις περιπτώσεις που το άτομο πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή ή διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να βλάψει τον εαυτό του ή τους άλλους (APA, 2014).
 

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της τηλε-ψυχολογίας, η πρόσφατη ανασκόπηση ερευνών με ποικιλία πληθυσμών ανέδειξε ότι η τηλε-ψυχολογία είναι αρκετά αποτελεσματική και απέδειξε ότι η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης και της ενσυναίσθησης μέσω ψηφιακών μέσων (video conferencing, phone, and face-to-face) δεν διαφέρει σημαντικά (Reese, 2016) από τη δια ζώσης θεραπεία.